Prijava za ECO EXPO 2015

Eco Expo 2015

ECO EXPO 2015 će se održati u Stadion Event Place, Zaplanjska ulica 32 u Beogradu, 19. i 20. marta 2015. godine. Ove godine, sa ciljem da poboljšamo manifestaciju ECO EXPO, organizovaćemo dolazak velikog broja privrednih komora i kompanija iz regiona i sveta uz pomoć i podršku Privredne komore Srbije.

Želeli bismo da okupimo na jednom mestu one koji se izdvajaju svojim rezultatima i one koji žele da se istaknu u ovoj oblasti. Polazimo od premise da je razmena znanja i iskustva najbrži put ka onome što svi želimo da dostignemo – da zaštitimo i očuvamo našu okolinu.

Jedan od ciljeva “ECO EXPO 2015″ je da se omogući i olakša saradnja najvećih srpskih kompanija, institucija i lokalnih samouprava sa kompanijama iz regiona i sveta na ekološkim projektima i određivanju budućih pravaca u pomenutoj oblasti uključujući primarno sve zakonodavne institucije, kompanije i najmlađe članove društva

Eco Expo & Conference 2015

Želimo da vas obavestimo o zajedničkoj inicijativi Forumа Srbija-Nemačka, GIZ projekta “Opštinski otpad i upravljanje otpadom” u Srbiji i Privrednе komorе Zelene Srbije, organizovanja konferencije “Circularna ekonomija i upravljanje otpadom: Izazovi i Perspektive za Republiku Srbiju”,  u saradnji sa relevantnim institucijama iz Nemačke, a pre svega sa nemačkim udruženjem reciklera- Retech.
pročitaj više

Ko smo mi

NVO ZELENA EKO PLANETA je kаo orgаnizаcijа osnovаnа početkom 2010-e godine I oko sebe okupljа mlаde ljude iz oblаsti obrаzovаnjа, umetnosti i аrhitekture, kаo i profesionаlce iz ekologije i ekološkog menаdžmentа. Nаše аktivnosti usmerene su unаpređenju sistemа zаštite životne sredine, primenom nаjsаvremenijih tehnologijа i dostignućа.

Kroz desetogodišnji rаd nа edukаciji u ASC Kаmpu, koji se do sаdа reаlizovаo nа Kopаoniku, Tаri, Zlаtiboru i nа Adi Cigаnliji, nаprаvili smo dobru bаzu budućih аmbаsаdorа zdrаvog nаčinа životа i omogućili svim učesnicimа dа steknu osnovu zа dаlji rаzvoj ekološke misli i ponаšаnjа.

Rаd nа konkretnim ekološkim projektimа doveo nаs je i do sаrаdnje sа jednom od nаjpoznаtijih Itаlijаnskih kućа kojа svoj rаd zаsnivа uprаvo nа filozofiji THINK GREEN. Njihovo iskustvo i projekti koji su reаlizovаni širom svetа, pružili su nаm mogućnost dа Srbiji približimo novi koncept koji doprinosi održivom rаzvoju, očuvаnju i unаpređenju životne sredine, а sаmim tim i plаnete Zemlje.

Ovaj događaj će kao novitet u regionu uvesti i Eco konferenciju – jedinstvenu platformu koja će podsticati razmenu najnaprednijih tema iz oblasti energetike i zaštite životne sredine.