Prijava za ECO EXPO 2015

Međunarodna konferencija “Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom: izazovi i perspektive za Republiku Srbiju”-ECO EXPO 19.-20.03.2015

Na inicijativu Forumа Srbija Nemačka, GIZ projekta “Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji (GIZ IMPACT)” i Privrednе komorе Zelene Srbije u okviru ECO EXPO sajma održaće se 19.-20. marta 2015. međunarodna konferencija pod nazivom “Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom: izazovi i perspektive za Republiku Srbiju.”

Nemačka je zemlja partner ovogodišnjeg sajma tako da je konferencija organizovana u saradnji sa nemačkim udruženjem reciklera-Retech i drugim institucijama iz Nemačke.

Koorganizatori konferencije su Ministarstvo privrede i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Privredna komora Srbije, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda, kao i drugi relevantni partneri i institucije.

Cilj konferencije je iniciranje diskusije na nacionalnom nivou na temu cirkularne ekonomije i efikasnog korišćenja resursa u oblasti upravljanja otpadom  kao i pronalaženje sistemskih rešenja za uvođenje iste. Stavljajući nemačku reciklažnu industriju u fokus ECO EXPO sajma, olakšaće se saradnja i partnerstvo između Nemačke i Srbije u oblasti reciklaže.

Konferencija  će pružiti informacije o najnovijim trendovima i odgovarajućim politikama EU u oblasti upravljanja otpadom sa fokusom na efikasno korišićenje resursa, identifikaciji održivih finansijskih modela koji bi mogli da se nose sa zahtevima u sektoru zaštite životne sredine i promociji cirkularne ekonomije kao nosioca održivog ekonomskog razvoja.

Predstavnici Evropske unije – Generalnog direktorata za zaštitu životne sredine kao i predstavnici zelene industrije iz Nemačke, zemlje sa jednim od najrazvijenijih reciklažnih tržišta unutar Evropske unije, izložiće svoja iskustva i znanja iz oblasti reciklaže i efikasnog  isplativog upravljanja resursima.

CirKULiraj! Otpad nije đubre!

 

 

Ovaj događaj će kao novitet u regionu uvesti iEco konferenciju – jedinstvenu platformu koja će podsticati razmenu najnaprednijih tema iz oblasti energetike i zaštite životne sredine.